Soproni Szakképzési Centrum

FÁY ANDRÁS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ

KÖZGAZDASÁGI TECHNIKUM

9400 Sopron, Teleki Pál út 26. Tel.: 99/510-092

E-mail: fay@sopron.hu
Honlap: http://fay.sopron.hu
Facebook: www.facebook.com/fay.technikum
Youtube: https://www.youtube.com/FayTechnikumSopron
OM azonosító: 203051
Telephely: 018

Kollégium elérhetősége

A Fáy pályaválasztási kiadványa

A Fáy diákújságának pályaválasztási különszáma

Pályaválasztási prezentációnk


Igazgató:                           Siposné Rétfalvi Edina

Pályaválasztási felelős:    Módlyné Erdélyi Anita igazgatóhelyettes

A 2020/2021. tanévben induló osztályok:

Tanulmányi terület megnevezése

Képzési idő

Felvehető létszám

Osztályok száma

Tagozatkód

Két tanítási nyelvű,
közgazdaság ágazat

(13. évfolyamon megszerezhető szakképesítés:
pénzügyi-számviteli ügyintéző.
)

Központi írásbeli felvételi vizsga van, amire december 6-ig kell jelentkezni.

1 év nyelvi előkészítő
+
  5 év technikum

angol
 17 fő

1

0201

német
 17 fő

0202

Közgazdaság ágazat - pénzügyi-számviteli ügyintéző

(13. évfolyamon megszerezhető szakképesítés:
pénzügyi-számviteli ügyintéző.
)

Nincs felvételi vizsga.

5 év
 technikum

34 fő

1

0211

 Közgazdasági ágazat - vállalkozási-ügyviteli  
 ügyintéző

  (13. évfolyamon megszerezhető szakképesítés:
 vállalkozási-ügyviteli ügyintéző
.
)

 
Nincs felvételi vizsga.

5 év technikum
34 fő
1
0212

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat

(13. évfolyamon megszerezhető szakképesítés:
logisztikai technikus.
)

Nincs felvételi vizsga.

5 év technikum

34 fő

1

0213

Iskolánk az érettségire való felkészítéssel párhuzamosan a közgazdaság és a logisztika ágazatokon képez szakembereket.

A két tanítási nyelvű közgazdasági képzésen (tagozatkód: 0201, 0202) az érettségire való felkészítés, a szakma elsajátítása mellett a magas szintű, piacképes nyelvtudás megszerzése is e képzés feladata.

A magyar-angol és a magyar-német két tanítási nyelvű képzések 1 évfolyamos intenzív nyelvi előkészítő évfolyammal kezdődnek.  Az előkészítő évfolyamon 18 nyelvórában biztosítjuk a tanulók számára a célnyelv szóbeli és írásbeli szegmenseinek magas szintű elsajátítását. Ezen az évfolyamon az érettségi tárgyakat (magyar, történelem, matematika) kompetenciafejlesztő eszközökkel tanítjuk.

A további négy évfolyamon diákjaink a célnyelvet emelt óraszámban tanulják tovább. Emellett a célnyelvi civilizáció, a történelem és a marketing szakmai tantárgy oktatása folyik angol vagy német nyelven.

Tanulmányaik végén (13. évfolyam) diákjaink emelt szintű érettségit tehetnek idegen nyelvből, és középszintű érettségit célnyelven kettő érettségi vizsgatantárgyból (célnyelvi civilizáció és történelem). Így a sikeres érettségi vizsga a felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű, amely továbbtanulás esetén 40 többletpontot jelent.

A 13. évfolyamon pénzügyi-számviteli ügyintéző emelt szintű OKJ-s szakképesítést szereznek a diákok.

Tanulóink a 9. évfolyamtól kezdődően a tanulmányi eredményüktől függő ösztöndíjat kapnak minden hónapban.

Az általános tantervű, 5 év alatt szakmai végzettségre felkészítő technikumi osztályokban (tagozatkód: 0211 - pénzügyi-számviteli ügyintéző, 0212 - vállalkozási ügyviteli ügyintéző, 0213 - logisztikai technikus) a választott ágazatnak megfelelő szakképzés (vagyis a szakmai tantárgyak tanulása) a közismereti oktatással párhuzamosan zajlik a kilencedik évfolyamtól a 13. évfolyam végéig.


Tanulóink a 9. évfolyamtól kezdődően a tanulmányi eredményüktől függő ösztöndíjat kapnak minden hónapban.

A 12. évfolyam zárásaként magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem tantárgyakból
tesznek érettségi vizsgát.

A 13. évfolyam végén idegen nyelvből érettségi vizsgát és választott szakmájukból technikusi vizsgát tesznek - utóbbi emelt szintű érettséginek felel meg.

A 13. évfolyamon elsajátított szakmai ismeretek birtokában emelt szintű OKJ-s szakképesítést szereznek tanulóink:

A 13. évfolyamon bizonyítványt szerzett tanulóink a felsőoktatási felvételi folyamatban, ha szakirányban tanulnak tovább, 32 többletpontot kapnak.

Felvételi követelmények

A két tanítási nyelvű képzéseinkre (tagozatkód: 0201, 0202) jelentkezőket a központi felvételi írásbeli vizsgán elért eredményeik és tanulmányi eredményeik alapján rangsoroljuk. A központi írásbelin maximum 50 pont, a tanulmányi eredmények beszámításánál maximum 50 pont, azaz összesen 100 pont érhető el. A tanulmányi eredmények beszámításánál a matematika, a magyar nyelv, magyar irodalom, a történelem, és az idegen nyelv tantárgyak 7. év végi, valamint a 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe.

Jelentkezési lap innen tölthető le a központi felvételi írásbeli vizsgára.

A két tanítási nyelvű képzésünkre jelentkező, központi írásbelit író leendő tanítványainkat ingyenesen felkészítjük matematikából és magyar nyelvből: minden szerdán, délután háromtól.


Az általános tantervű osztályokba (tagozatkód: 0211, 0212, 0213) jelentkezők felvételi kérelmét az általános iskolai tantárgyi érdemjegyek alapján rangsoroljuk. Az általános iskolai eredmények közül a 7. év végi és a 8. félévi eredményeket összegezzük (és duplázzuk meg) a matematika, a magyar nyelv, magyar irodalom, a történelem és az idegen nyelv tantárgyak figyelembevételével. Maximálisan 100 pont érhető el.

A rangsorok elkészítésénél az azonos pontszámot elért tanulók esetében előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulókat.

A Fáy Szakgimnázium pályaválasztási kiadványa, szülőknek és leendő diákjainknak egyaránt.

Egyéb tudnivalók - diákélet a Fáyban

Iskolánkban az érettségire, illetve a szakmai vizsgákra való felkészülést korszerűen felszerelt taniroda, nyelvi labor, logisztikai szaktantermek és Samsung okostanterem segíti.

A tanítás-tanulás mellett változatos programokkal várjuk a hozzánk érkező tanulókat:  iskolaújság, kiadványszerkesztés, András-nap, elsősavató, Fáy-bál, egészséghét, szakmai napok, szakmai és közismereti versenyek, külföldi utazások, sportprogramok és sok más rendezvénnyel tesszük színesebbé diákjaink hétköznapjait.

A fáys diákéletről a Fáma - fáys diákújság - októberi számában olvasható további sok érdekesség, elsősorban leendő diákjaink számára.

Kollégiumi elhelyezés és étkezési lehetőség: az iskolánktól nem messze található, a közelmúltban teljesen felújított Középiskolai Kollégiumban (9400 Sopron, Ferenczy János u. 60.)

Nyitott Kapuk Napja

a Fáy Technikumban:


2019. december 2. (hétfő) 17 órától

Bemutatkozó és tájékoztató programjainkra
szeretettel várunk minden diákot és szülőt!

Siposné Rétfalvi Edina
igazgató