Soproni Szakképzési Centrum

FÁY ANDRÁS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ

GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

9400 Sopron, Teleki Pál út 26. Tel.: 99/510-092

E-mail: fay@sopron.hu
Honlap: http://fay.sopron.hu
Facebook: facebook.com/fay.szakgimi
Youtube: youtube.com/fayszkisopron/
OM azonosító: 203051
Telephely: 018

Kollégium elérhetősége


Igazgató:                           Siposné Rétfalvi Edina

Pályaválasztási felelős:    Módlyné Erdélyi Anita igazgatóhelyettes

A 2019/2020. tanévben induló osztályok:

Tanulmányi terület megnevezése

Képzési idő

Felvehető létszám

Osztályok száma

Tagozatkód

Két tanítási nyelvű,
közgazdasági ágazat
(Választható mellék-szakképesítés: pályázati-támogatási asszisztens.
13. évfolyamon megszerezhető szakképesítés:
pénzügyi-számviteli ügyintéző.
)

1 év nyelvi előkészítő
+
  5 év szakgimnázium

angol
 17 fő

1

0201

német
 17 fő

0202

Általános tantervű,
közgazdasági ágazat - pénzügyi-számviteli ügyintéző

(Választható mellék-szakképesítés: pályázati-támogatási asszisztens.
13. évfolyamon megszerezhető szakképesítés:
pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy
vállalkozási és bérügyintéző
.
)

5 év
 szakgimnázium

34 fő

1

0211

Általános tantervű,
közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat

(Választható mellék-szakképesítés:
vállalkozási ügyintéző
.
13. évfolyamon megszerezhető szakképesítés:
logisztikai és szállítmányozási ügyintéző.
)

5 év szakgimnázium

34 fő

1

0212

Iskolánk az érettségire való felkészítéssel párhuzamosan a közgazdaság, a közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatokon képez szakembereket.

A két tanítási nyelvű közgazdasági képzésen (tagozatkód: 0201, 0202) az érettségire való felkészítés, a szakma elsajátítása mellett a magas szintű, piacképes nyelvtudás megszerzése is e képzés feladata.

A magyar-angol és a magyar-német két tanítási nyelvű képzések egy évfolyamos intenzív nyelvi előkészítő évfolyammal kezdődnek.  Az előkészítő évfolyamon 18 nyelvórában biztosítjuk a tanulók számára a célnyelv szóbeli és írásbeli szegmenseinek magas szintű elsajátítását. Az érettségi tárgyakat (magyar, történelem, matematika) kompetenciafejlesztő eszközökkel tanítjuk.

A további négy évfolyamon diákjaink a célnyelvet emelt óraszámban tanulják tovább. Emellett a célnyelvi civilizáció, a történelem és a marketing szakmai tantárgy oktatása folyik angol vagy német nyelven.

Tanulmányaik végén diákjaink emelt szintű érettségit tehetnek idegen nyelvből, és középszintű érettségit célnyelven kettő érettségi vizsgatantárgyból. Így a sikeres érettségi vizsga a felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű, amely továbbtanulás esetén 40 többletpontot jelent. Kötelező szakmai érettségi tantárgy a közgazdaság ismeretek.

Az érettségit követő szakképző évfolyamon pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy vállalkozási és bérügyintéző emelt szintű OKJ-s szakképesítést szereznek a diákok. Ezután az ingyenes felnőttoktatás keretében a vállalkozási mérlegképes könyvelő végzettség megszerzésére is van lehetőségük tanulóinknak.


Az általános tantervű, 4 év alatt szakmai érettségire felkészítő szakgimnáziumi osztályokban (tagozatkód: 0211 - pénzügyi-számviteli ügyintéző/vállalkozási és bérügyintéző, 0212 - logisztikai és szállítmányozási ügyintéző) a választott szakgimnáziumi ágazatnak megfelelő szakképzés (vagyis a szakmai tantárgyak tanulása) a közismereti oktatással párhuzamosan zajlik a kilencedik évfolyamtól a 12. évfolyam végéig.

Mindegyik képzésünk esetében a 10. évfolyam második félévében a tanulók választhatnak, hogy a 11. és a 12. évfolyamon a szakmai tanórák felében egy mellék-szakképesítésre készülnek fel két év alatt, vagy a szakmai érettségihez és a fő szakképesítéshez kapcsolódó ismereteiket sajátítanak el. A közgazdaság ágazaton választható mellék-szakképesítés: pályázati-támogatási asszisztens, a logisztika ágazaton választható mellék-szakképesítés: vállalkozási ügyintéző.

A közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazaton a 10. és 11. évfolyamot követően összefüggő szakmai nyári gyakorlaton vesznek részt a tanulóink, melynek megszervezését iskolánk végzi. A gyakorlat ideje alatt a tanulók ösztöndíjat kapnak.

A 12. évfolyam zárásaként magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és a szakmához tartozó komplex szakmai tantárgyból (közgazdaság ismeretek, ill. közlekedés ismeretek) tesznek érettségi vizsgát.

Az érettségi utáni szakképző évfolyamon a 9-12. évfolyamon elsajátított szakmai ismeretek beszámításával, egy év alatt emelt szintű OKJ-s szakképesítést szerezhetnek tanulóink:

Az emelt szintű szakmai képzéseinken bizonyítványt szerzett tanulóink a felsőoktatási felvételi folyamatban, ha gazdasági tudományterületen tanulnak tovább, 32 többletpontot kapnak.

Felvételi követelmények

A két tanítási nyelvű képzéseinkre (tagozatkód: 0201, 0202) jelentkezőket a központi felvételi írásbeli vizsgán elért eredményeik és tanulmányi eredményeik alapján rangsoroljuk. A központi írásbelin maximum 50 pont, a tanulmányi eredmények beszámításánál maximum 50 pont, azaz összesen 100 pont érhető el. A tanulmányi eredmények beszámításánál a matematika, a magyar nyelv, magyar irodalom, a történelem, és az idegen nyelv tantárgyak 7. év végi, valamint a 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe.

A két tanítási nyelvű képzésünkre jelentkező, központi írásbelit író leendő tanítványainkat ingyenesen felkészítjük matematikából és magyar nyelvből: minden szerdán, délután háromtól.

Jelentkezési lap a  központi  írásbeli  felvételi vizsgára  itt tölthető le.


Az általános tantervű osztályokba (tagozatkód: 0211, 0212) jelentkezők felvételi kérelmét az általános iskolai tantárgyi érdemjegyek alapján rangsoroljuk. Az általános iskolai eredmények közül a 7. év végi és a 8. félévi eredményeket összegezzük (és duplázzuk meg) a matematika, a magyar nyelv, magyar irodalom, a történelem és az idegen nyelv tantárgyak figyelembevételével. Maximálisan 100 pont érhető el.

A rangsorok elkészítésénél az azonos pontszámot elért tanulók esetében előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulókat.

A Fáy Szakgimnázium pályaválasztási kiadványa, szülőknek és leendő diákjainknak egyaránt.

Egyéb tudnivalók - diákélet a Fáyban

Iskolánkban az érettségire, illetve a szakmai vizsgákra való felkészülést korszerűen felszerelt taniroda, nyelvi labor, logisztikai szaktantermek és újdonságként az idei tanévtől egy Samsung okostanterem segíti.

A tanítás-tanulás mellett változatos programokkal várjuk a hozzánk érkező tanulókat: színjátszás, iskolaújság, kiadványszerkesztés, játékprogramozás szakkör, András-nap, elsősavató, Fáy-bál, egészséghét, szakmai napok, szakmai és közismereti versenyek, külföldi utazások, sportprogramok és sok más rendezvénnyel tesszük színesebbé diákjaink hétköznapjait.

A fáys diákéletről a Fáma - fáys diákújság - októberi számában olvasható további sok érdekesség, elsősorban leendő diákjaink számára.


Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók középfokú oktatása-nevelése integrált formában.

Kollégiumi elhelyezés és étkezési lehetőség: az iskolánktól nem messze található, a közelmúltban teljesen felújított Középiskolai Kollégiumban (9400 Sopron, Ferenczy János u. 60.)

Nyitott Kapuk Napja

a Fáy Szakgimnáziumban:


2018. december 3. (hétfő) 17:00
(Előtte 16 órától bemutató foglalkozások idegen nyelven)

Bemutatkozó és tájékoztató programjainkra
szeretettel várunk minden diákot és szülőt!

Siposné Rétfalvi Edina
igazgató