Soproni Szakképzési Centrum

FÁY ANDRÁS KÖZGAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS POSTAI SZAKGIMNÁZIUMA

9400 Sopron, Teleki Pál út 26. Tel.: 99/510-092

E-mail: fay@sopron.hu
Honlap: http://fay.sopron.hu
Facebook: facebook.com/fay.szakkozepiskola
Youtube: youtube.com/fayszkisopron/
OM azonosító: 203051
Telephely: 018

Kollégium elérhetősége

Beiskolázási prezentáció elérhetősége


Igazgató:                           Herczeg Lászlóné

Pályaválasztási felelős:    Siposné Rétfalvi Edina igazgatóhelyettes

A 2018/2019. tanévben induló osztályok:

Tanulmányi terület megnevezése

Képzési idő

Felvehető létszám

Osztályok száma

Tagozatkód

Két tanítási nyelvű,
közgazdasági ágazat
(Érettségivel megszerezhető szakképesítés: pályázati-támogatási asszisztens.
13. évfolyamon megszerezhető szakképesítés:
pénzügyi-számviteli ügyintéző.
)

1 év nyelvi előkészítő
+
4+1 év szakgimnázium

angol
 17 fő

1

0201

német
 17 fő

0202

Általános tantervű,
közgazdasági ágazat - pénzügyi-számviteli ügyintéző

(Érettségivel megszerezhető szakképesítés: pályázati-támogatási asszisztens.
13. évfolyamon megszerezhető szakképesítés:
pénzügyi-számviteli ügyintéző.
)

4+1 év
 szakgimnázium

30 fő

1

0211

 Általános tantervű,
 közgazdasági ágazat - vállalkozási és 
 bérügyintéző

(Érettségivel megszerezhető szakképesítés: pályázati-támogatási asszisztens.
13. évfolyamon megszerezhető szakképesítés:
vállalkozási és bérügyintéző.)

4+1 év szakgimnázium 30 fő
1
0212

Általános tantervű,
közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat

(Érettségivel megszerezhető szakképesítés: vállalkozási ügyintéző.
13. évfolyamon megszerezhető szakképesítés:
logisztikai és szállítmányozási ügyintéző.
)

4+1 év szakgimnázium

30 fő

1

0213

Iskolánk az érettségire való felkészítéssel párhuzamosan, a gazdasági szakterületen belül a közgazdaság, a közlekedés, szállítmányozás és logisztika szakgimnáziumi ágazatokon képez szakembereket. Indítunk két tanítási nyelvű szakgimnáziumi osztályt magyar-angol és magyar-német idegen nyelvű oktatással.

A két tanítási nyelvű közgazdasági képzés (tagozatkód: 0201, 0202) a magyar anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett a tanulók magas szintű idegennyelv-tudását és az idegennyelv-tanulás képességének fejlesztését szolgálja.
A magyar-angol és a magyar-német két tanítási nyelvű képzések egy nyelvi előkészítő évfolyamra épülnek (9.Kny). Az előkészítő évfolyamon 18 nyelvórában biztosítjuk a tanulók számára a célnyelven történő szóbeli és írásbeli kommunikáció magas szintű elsajátítását.
A további négy évfolyamon (9-12.K) diákjaink a célnyelvet magas óraszámban tanulják tovább, valamint a matematika, a történelem kötelező érettségi tantárgyak, a célnyelvi civilizáció (országismeret) oktatása folyik angol vagy német nyelven.
Tanulmányaik végén diákjaink emelt szintű érettségit tesznek idegen nyelvből, és középszintű érettségit német vagy angol nyelven matematika és történelem tantárgyakból. A sikeres érettségi vizsga a felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű, és továbbtanulás esetén 40 többletpontot jelent. Kötelező érettségi tantárgy a komplex közgazdasági szakmai vizsga, így a tanulóink pályázati-támogatási asszisztens OKJ-s szakképesítést is kapnak az érettségivel.

Az érettségi után egy év alatt (13. évfolyam) pénzügyi-számviteli ügyintéző emelt szintű OKJ szakképesítés, majd ezután az ingyenes felnőttoktatás keretében a vállalkozási mérlegképes könyvelő végzettség megszerzésére van lehetőségük a diákoknak.

Az általános tantervű, 4 év alatt szakmai érettségire felkészítő szakgimnáziumi osztályokban (tagozatkód: 0211 - pénzügyi-számviteli ügyintéző, 0212 - vállalkozási és bérügyintéző, 0213 - logisztikai és szállítmányozási ügyintéző) a választott szakgimnáziumi ágazatnak megfelelő szakképzés (vagyis a szakmai tantárgyak tanulása) a közismereti oktatással párhuzamosan zajlik a kilencedik évfolyamtól a 12. évfolyam végéig.

A közgazdaság ágazat két szakképesítésének (pénzügyi-számviteli ügyintéző és vállalkozási és bérügyintéző) tananyaga, az első két évfolyamon (9-10. évfolyam) azonos, így a kettő szakképesítés között a végső döntést, választást a 10. évfolyam második félévében is elég meghozni.

A 12. évfolyam zárásaként minden tanulónk szakmai tantárgyból is tesz érettségi vizsgát. A sikeres érettségi vizsga esetén tanulóink az alábbi középfokú OKJ-s szakképesítést kapják:

A szakmai érettségi után a Fáyban a 9-12. évfolyamon elsajátított szakmai ismeretek beszámításával, egy év alatt emelt szintű OKJ-s szakképesítést szerezhetnek tanulóink:

Az emelt szintű szakmai képzéseinken bizonyítványt szerzett tanulóink a felsőoktatási felvételi folyamatban, ha gazdasági tudományterületen tanulnak tovább, 32 többletpontot kapnak.

A közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazaton a 10. és 11. évfolyamot követően összefüggő szakmai nyári gyakorlaton vesznek részt a tanulóink, amelynek megszervezését iskolánk végzi. A gyakorlat alatt a tanulók ösztöndíjat kapnak.


A versenyszerűen sportolóknak is ajánljuk szakgimnáziumi képzéseinket. Az igazolt sportolók a kötelező heti öt iskolai testnevelés órából kettőt az egyesületeknél töltött edzéssel válthatnak ki. Az órarendbe illesztett három testnevelés órán, a tanuló edzőjével történő egyeztetés alapján, személyre szóló edzésterv szerinti gyakorlatok elvégzésére van lehetőség.

Felvételi követelmények

A két tanítási nyelvű képzéseinkre (tagozatkód: 0201, 0202) jelentkezőket a központi felvételi írásbeli vizsgán elért eredményeik és tanulmányi eredményeik alapján rangsoroljuk. A központi írásbelin maximum 50 pont, a tanulmányi eredmények beszámításánál maximum 50 pont, azaz összesen 100 pont érhető el. A tanulmányi eredmények beszámításánál a matematika, a magyar nyelv, magyar irodalom, a történelem, és az idegen nyelv tantárgyak 7. év végi, valamint a 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe.

Jelentkezési lap a két tanítási nyelvű képzéseinkre jelentkező tanulók számára a központi írásbeli felvételi vizsgára.

Az általános tantervű osztályokba (tagozatkód: 0211, 0212, 0213) jelentkezők felvételi kérelmét az általános iskolai tantárgyi érdemjegyek alapján rangsoroljuk. Az általános iskolai eredmények közül a 7. év végi és a 8. félévi eredményeket összegezzük (és duplázzuk meg) a matematika, a magyar nyelv, magyar irodalom, a történelem, és az idegen nyelv tantárgyak figyelembevételével. Maximálisan 100 pont érhető el.

A rangsorok elkészítésénél az azonos pontszámot elért tanulók esetében előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulókat.

Egyéb tudnivalók

Iskolánkban az érettségire, illetve a szakmai vizsgákra való felkészülést korszerűen felszerelt taniroda, nyelvi labor, informatikai, ügyviteli, logisztikai szaktantermek segítik.

Változatos diákprogramokkal várjuk a hozzánk érkező tanulókat (pl. színjátszás, iskolaújság, FáyTV, András-nap, elsősavató, Fáy-bál, egészséghét, szakmai napok, szakmai és közismereti versenyek, külföldi utazások.)


Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók középfokú oktatása-nevelése a többi tanulóval együtt zajlik, integrált formában.

Kollégiumi elhelyezés és étkezési lehetőség: az iskolánktól nem messze található, a közelmúltban teljesen felújított Középiskolai Kollégiumban (9400 Sopron, Ferenczy János u. 60.)

A két tanítási nyelvű képzésünkre jelentkező, központi írásbelit író leendő tanítványainkat ingyenesen felkészítjük matematikából és magyar nyelvből: minden szerdán, délután háromtól.

A központi felvételi dolgozatok megtekinthetők 2018. január 24-én 8-16 óra között a Fáyban.

Nyitott Kapuk Napja

a Fáy Szakgimnáziumban:


2017. november 27. (hétfő) 17:00
(Előtte 16 órától bemutató foglalkozások idegen nyelven)

Bemutatkozó és tájékoztató programjainkra
szeretettel várunk minden diákot és szülőt!

Herczeg Lászlóné
igazgató