Soproni Szakképzési Centrum

FÁY ANDRÁS KÖZGAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS POSTAI SZAKGIMNÁZIUMA

9400 Sopron, Teleki Pál út 26. Tel.: 99/510-092, fax: 99/510-093

E-mail: fay@sopron.hu
Honlap: http://fay.sopron.hu
Facebook: facebook.com/fay.szakkozepiskola
Youtube: youtube.com/fayszkisopron/
OM azonosító: 203051
Telephely: 018


Igazgató:                           Herczeg Lászlóné

Pályaválasztási felelős:    Siposné Rétfalvi Edina igazgatóhelyettes

A 2018/2019. tanévben induló osztályok:

Tanulmányi terület megnevezése

Képzési idő

Felvehető létszám

Osztályok száma

Tagozatkód

Két tanítási nyelvű,
közgazdasági ágazat

5+1 év

angol
 17 fő

1

0201

német
 17 fő

0202

Általános tantervű,
közgazdasági ágazat

4+1 év

34 fő

1

0211

Általános tantervű,
közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat

4+1 év

34 fő

1

0212

Iskolánk az érettségire való felkészítéssel párhuzamosan, a gazdasági szakterületen belül a közgazdaság, a közlekedés, szállítmányozás és logisztika szakgimnáziumi ágazatokon képez szakembereket. Indítunk két tanítási nyelvű szakgimnáziumi osztályt magyar-angol és magyar-német idegen nyelvű oktatással.

A két tanítási nyelvű közgazdasági képzés (tagozatkód: 0201, 0202) a magyar anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett a tanulók magas szintű idegennyelv-tudását és az idegennyelv-tanulás képességének fejlesztését szolgálja. A magyar-angol és a magyar-német két tanítási nyelvű képzések egy célnyelvi előkészítő évfolyamra épülnek. Az előkészítő évfolyamon 18 nyelvórában biztosítjuk a tanulók számára a célnyelven történő szóbeli és írásbeli kommunikáció magas szintű elsajátítását. A további négy évfolyamon diákjaink a célnyelvet magas óraszámban tanulják tovább, valamint a matematika, a történelem kötelező érettségi tantárgyak, a célnyelvi civilizáció (országismeret) oktatása folyik angol vagy német nyelven. Tanulmányaik végén diákjaink emelt szintű érettségit tesznek idegen nyelvből, és középszintű érettségit német vagy angol nyelven matematika és történelem tantárgyakból. A sikeres érettségi vizsga a felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű, és továbbtanulás esetén 40 többletpontot jelent. Kötelező érettségi tantárgy a komplex közgazdasági szakmai vizsga, így a tanulóink pályázati-támogatási asszisztens OKJ-s szakképesítést is kapnak.

Az érettségi után lehetőség van egy év alatt pénzügyi-számviteli ügyintéző emelt szintű OKJ szakképesítés, valamint az ingyenes felnőttoktatás keretében a vállalkozási mérlegképes könyvelő végzettség megszerzésére.

Az általános tantervű, 4 év alatt szakmai érettségire felkészítő szakgimnáziumi osztályokban (tagozatkód: 0211, 0212) a választott szakgimnáziumi ágazatnak megfelelő szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan zajlik.

A 12. évfolyam zárásaként minden tanulónk szakmai tantárgyból is tesz érettségi vizsgát. A sikeres érettségi vizsga esetén tanulóink az alábbi középfokú OKJ-s szakképesítést kapják:


A szakmai érettségi után a Fáyban a 9-12. évfolyamon elsajátított szakmai ismeretek beszámításával, egy év alatt emelt szintű OKJ-s szakképesítést szerezhetnek tanulóink:

Az emelt szintű szakmai képzéseinken bizonyítványt szerzett tanulóink a felsőfokú tanulmányaikhoz, ha gazdasági tudományterületen tanulnak tovább, 32 többletpontot kapnak.

A közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazaton a 10. és 11. évfolyamot követően összefüggő szakmai nyári gyakorlaton vesznek részt a tanulóink, amelynek megszervezését iskolánk végzi.

A közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazaton a beiratkozás feltétele az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való részvétel, amelynek megszervezését iskolánk végzi és az időpontjáról értesíti a jelentkezőket.

A versenyszerűen sportolóknak is ajánljuk szakgimnáziumi képzéseinket. Az igazolt sportolók a kötelező heti öt iskolai testnevelés órából kettőt az egyesületeknél töltött edzéssel válthatnak ki. Az órarendbe illesztett három testnevelés órán, a tanuló edzőjével történő egyeztetés alapján, személyre szóló edzésterv szerinti gyakorlatok elvégzésére van lehetőség.

Iskolánkban indítunk nappali tagozatos ifjúsági osztályt, a 2016. 09. 01. előtt szakiskolai, szakmunkás bizonyítványt szerzett jelentkezők részére. Ők két év alatt készülnek fel az érettségire, már meglévő ismereteik beszámításával - így négy közismereti tantárgyból kell érettségi vizsgát tenniük, az ötödik érettségi tantárgyuk a szakiskolai végzettségük lesz.

Felvételi követelmények

A két tanítási nyelvű képzéseinkre (tagozatkód: 0201, 0202) jelentkezőket a központi felvételi írásbeli vizsgán elért eredményeik és tanulmányi eredményeik alapján rangsoroljuk. A központi írásbelin maximum 50 pont, a tanulmányi eredmények beszámításánál maximum 50 pont, azaz összesen 100 pont érhető el. A tanulmányi eredmények beszámításánál a matematika, a magyar nyelv és irodalom, a történelem, és az idegen nyelv tantárgyak 7. év végi, valamint a 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe.

Az általános tantervű osztályokba (tagozatkód: 0211, 0212) jelentkezők felvételi kérelmét az általános iskolai tantárgyi érdemjegyek alapján rangsoroljuk. Az általános iskolai eredmények közül a 7. év végi és a 8. félévi eredményeket összegezzük a matematika, a magyar nyelv és irodalom, a történelem, és az idegen nyelv tantárgyak figyelembevételével. Maximálisan 100 pont érhető el.

A rangsorok elkészítésénél az azonos pontszámot elért tanulók esetében előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulókat.

Egyéb tudnivalók

Iskolánkban az érettségire, illetve a szakmai vizsgákra való felkészülést korszerűen felszerelt taniroda, nyelvi labor, informatikai, ügyviteli, logisztikai és multimédiás szaktantermek segítik.

Változatos diákprogramokkal várjuk a hozzánk érkező tanulókat (pl. színjátszás, iskolaújság, Fáy TV, tánciskola, András-nap, elsősavató, Fáy-bál, egészséghét, szakmai napok, szakmai és közismereti versenyek, külföldi utazások stb.)


Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók középfokú oktatása-nevelése a többi tanulóval együtt zajlik, integrált formában.

Kollégiumi elhelyezés és étkezési lehetőség: az iskolánktól nem messze található, a közelmúltban teljesen felújított Középiskolai Kollégiumban (9400 Sopron, Ferenczy János u. 60.)

Központi felvételi feladatsorok, javítási útmutatók

A két tanítási nyelvű képzésünkre jelentkező, központi írásbelit író leendő tanítványainkat ingyenesen felkészítjük matematikából és magyar nyelvből.
További információk iskolánk életéről honlapunkon találhatók: http://fay.sopron.hu

Nyitott Kapuk Napja

a Fáy Szakgimnáziumban:


2017.  ..... (hétfő) 17:00Bemutatkozó és tájékoztató programjainkra
szeretettel várunk minden diákot és szülőt!

Herczeg Lászlóné
igazgató