A TÁMOP 3.1.4 program része volt a Három hetet meghaladó projekt Határok nélkül címmel, melyen a 11. A osztály vett részt.

 

 

Három hetet meghaladó projekt

 

Témája: Határok nélkül

Célja: különböző tantárgyak – német, irodalom, történelem, földrajz - összekapcsolása a német nyelv segítségével. A projekt kapcsán a tanulók részt vesznek egy 1 napos bécsi kiránduláson, aminek keretében az Osztrák Nemzeti Könyvtárat használják, múzeumokba látogatnak ill., dokumentálják tevékenységüket.

A projekt megvalósítására alakult munkacsoport tagjai:

Projektfelelős, német: Ujvári Szilvia

Irodalom: Végh Boglárka

Földrajz: Hacsiné Farkas Ágota

Történelem: Hacsi László

A projekt célcsoportja: 11. A

A projekt munkaformái:

·         egyéni: könyvrendelés, könyvtárjegyvétel, könyvkölcsönzés, jegyzetelés

·         csoportmunka: anyaggyűjtés, fényképezés, PowerPointos bemutató készítése és prezentálása

·         frontális munka: ÖNB (Osztrák Nemzeti Könyvtár) honlapjának a megismerése

A projekt időbeni bontása:

1. hét: április 19-23.

      a tantárgyak alapján (német, irodalom, földrajz, történelem) 4 fős csoportok szervezése

2. hét: április 26-30.

      előzetes gyűjtőmunkák végzése tantárgyanként

3. hét: május 3-7.

      internetes könyvrendelés

      május 7. – bécsi kirándulás

4. hét: május 10-14.

      prezentációs anyag bemutatása

A projekt tantárgyi bontása:

német: ÖNB honlap megismerése, könyvrendelés megadott német, ill. osztrák költők verseinek alapján, nyelvhasználat a bécsi út folyamán

irodalom: német, ill. osztrák költők versei magyarul, aminek a német változatával a tanulók a könyvtárban ismerkednek meg

földrajz: Bécs, az osztrák nagyváros

történelem: Habsburgok Magyarországon

A projekt kimenete: PowerPointos prezentáció