Untitled

TÁMOP-kompetencia alapú oktatás

Sopron Megyei Jogú Város
H - 9400 Sopron, Fő tér 1.
0036-99/515-216, www.sopron.hu

2009. szeptember 1.

Projekt megnevezése: "Kompetenciaalapú oktatás elterjesztése a soproni közoktatási rendszer minden szintjét átfogó módszertani fejlesztésen keresztül"
(TÁMOP - 3.1.4 -08/2 - 2008 - 0104)
Kedvezményezett: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nevelőtestületi felkészítő

Szülői hírlevél

Tanulói hírlevél

Iskolánk, a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola 2009 ősz óta részt vesz egy, a városi önkormányzat által koordinált EU által támogatott pályázatban: TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben címmel.

A pályázat célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges képességek fejlesztése a kompetencia alapú, korszerű oktatási módszerek bevezetésével. Az elnyert összeg felhasználásával - ez intézményünkre vetítve: 22 millió forint - a Fáyban kompetencia alapú tananyagokat, tankönyveket, tanítási/tanulási segédanyagokat, egyéb taneszközöket szerzünk be, és tanáraink az új oktatási módszerekre felkészítő továbbképzéseken vesznek részt.
Most a 2009/2010. tanév második félévében teljesedik ki ez a program. Magyar órán a "szövegértés - szövegalkotás" kulcskompetencia, matematika órán a "matematikai logika" kulcskompetencia alapú oktatás folyik a 9. évfolyamon. A 10. osztályokban a fizika és matematika tantárgyak tömbösítve, a kémia és biológia tantárgyak pedig tantárgyi bontás nélkül, mint "természettudomány" kerülnek oktatásra. A második félévben még sor kerül a témahét és moduláris oktatási módszer bevezetésére, kipróbálására.

TÁMOP-kompetencia alapú programok iskolánkban

Három hetet meghaladó projekt

Témahét a Fáyban

Moduláris Program
vissza...