Iskolánk, a Soproni Szakképzési Centrum Fáy András Két Tanítási Nyelvű Gazdasági Szakgimnáziuma az Oktatási Hivatal Bázisintézménye szakgimnáziumként.

Mit jelent a bázisintézmény fogalma?

Olyan megyei, járási, esetleg országos szinten elismert és szakmai hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező nevelési-oktatási intézmény, amely alkalmas az adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, amelyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal által kiállított oklevelünk

Kapcsolattartónk:
Siposné Rétfalvi Edina vezető szaktanácsadó, igazgató
Postacím: 9400 Sopron, Teleki Pál út 26.
Telefon: 36-99-510-092
Email: fay@sopron.hu

Jó gyakorlatunk :

Bázisintézményi tevékenységünk


 
A Győri Pedagógiai Oktatási Központ Győri  POK Hírek c. kiadványának elérhetősége