Tankönyvekkel kapcsolatos információk

A tankönyvosztás: tankönyvek átvétele az első tanítási napon történik meg az osztálytermekben - fizetős és ingyenes tanulóknak egyaránt.

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. honlapja - ez az állami cég szervezi az egész országban a tankönyvellátást

A KELLO illetékes kirendeltségének elérhetősége:
Kello Infopont - Tatabánya
2800 Tatabánya, Komáromi út 27.
kellopont-tatabanya@kello.hu
 
KELLO webshop honlapja

Hivatalos tankönyvjegyzék

2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz (ingyenes tanulók részére)

A tankönyveket kizárólag az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulóinknak áll módunkban biztosítani az iskolai könyvtár állományából, egy tanévnyi időtartamra - a jogszabályoknak megfelelően.
Kötelező olvasmányok listája