Felvételi tájékoztató

Amennyiben bármilyen felvételihez kapcsolódó kérdése van, írjon a fay.levelezes@gmail.com címre!

Ingyenes online felvételi előkészítő a Fáyban

Jelentkezési lap központi írásbeli felvételire


Soproni Szakképzési Centrum

FÁY ANDRÁS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ

KÖZGAZDASÁGI TECHNIKUM

A JÁRVÁNYHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL IDÉN
A PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÁS
ONLINE FORMÁBAN, AZ INTERNETEN VALÓSUL MEG.

9400 Sopron, Teleki Pál út 26. Tel.: 99/510-092E-mail: fay@sopron.hu
Honlap: 
http://fay.sopron.hu
Facebook: 
www.facebook.com/fay.technikum
Youtube: 
https://www.youtube.com/FayTechnikumSopron

SZIR OM azonosító: 203051 / 018

 

Igazgató:                           Siposné Rétfalvi Edina

Pályaválasztási felelős:    Módlyné Erdélyi Anita igazgatóhelyettes

 

A beiskolázással kapcsolatban információ kérhető:

telefonon: +36-99-510-092

emailben: fay.levelezes@gmail.com

A kollégiummal kapcsolatos információ kérhető:

telefonon: +36 20 590 6743

emailben: kovacs1967istvan@gmail.com


A 2021/2022. tanévben induló osztályok:

Tanulmányi terület megnevezése

Képzési idő

Felvehető létszám

Osztályok száma

Tagozatkód

Két tanítási nyelvű,
Gazdálkodás és menedzsment ágazat

(10. évfolyam után választható szakma:
pénzügyi-számviteli ügyintéző.)

Központi írásbeli felvételi vizsga van, amire december 4-ig kell jelentkezni.

1 év nyelvi előkészítő
+
  5 év technikum

angol
 16 fő

1

0201

német
 16 fő

0202

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

(10. évfolyam után választható szakmák:
pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy vállalkozási ügyviteli ügyintéző.)

Nincs felvételi vizsga.

5 év
 technikum

32 fő

1

0211

Közlekedés és szállítmányozás ágazat

(10. évfolyam után választható szakma:
logisztikai technikus.)

Nincs felvételi vizsga.

5 év
technikum

32 fő

1

0212


Az új szakképzési rendszerben a technikumba jelentkező nyolcadikos tanulókat először ágazatra veszik fel. A Fáy esetében két ágazatra lehet felvételt nyerni: gazdálkodás és menedzsment, illetve közlekedés és szállítmányozás.

A 10. évfolyam végén választanak a tanulók az ágazatba tartozó szakmák közül és a választott szakmára készítjük fel őket a 11-13. évfolyamon. A Fáy esetében a gazdálkodás és menedzsment ágazaton két szakma közül lehet a 10. végén választani: pénzügyi-számviteli ügyintéző illetve a vállalkozási ügyviteli ügyintéző. A közlekedés és szállítmányozás ágazaton a logisztikai technikus szakmát ajánljuk fel a tanulóknak a 10. évfolyam végén.

A két tanítási nyelvű, gazdálkodás és menedzsment ágazatos képzésen (tagozatkód: 0201, 0202) az érettségire való felkészítés, a szakma elsajátítása mellett a magas szintű, piacképes nyelvtudás megtanítása a célunk.

A magyar-angol és a magyar-német két tanítási nyelvű képzések 1 éves, intenzív nyelvi előkészítő évfolyammal kezdődnek. Az előkészítő évfolyamon 18 nyelvórában biztosítjuk a tanulók számára a célnyelv magas szintű elsajátítását. Az előkészítő évfolyamon emellett kompetenciafejlesztés zajlik informatika (heti 4 órában), magyar, történelem és matematika tantárgyakból.

A további 5 évfolyamon diákjaink a célnyelvet emelt óraszámban tanulják, és a célnyelvi civilizáció, a történelem és egy szakmai tantárgy oktatása is a választott célnyelven történik.

A 12. évfolyam végén a tanulók középszintű érettségi vizsgát tesznek célnyelven történelemből és célnyelvi civilizációból.

A 13. évfolyam végén a két tanítási nyelvű képzésen tanuló diákjaink emelt szintű érettségi vizsgát tesznek idegen nyelvből, ezzel a sikeres érettségi vizsgájuk felsőfokú nyelvvizsgával lesz egyenértékű lesz, amely továbbtanulás esetén 40 többletpontot jelent számukra.

A 13. évfolyam végén emellett a választott szakmájukból szakmai vizsgát tesznek a diákok, ami emelt szintű érettségi vizsgával lesz egyenértékű.

Vagyis a 13. évfolyam végén az érettségi bizonyítvány mellett technikusi oklevelet is kapnak a tanulók. A megszerezhető szakma a két tanítási nyelvű képzésben:

A 13. évfolyamon technikusi oklevelet szerzett tanulóink a felsőoktatási felvételi folyamatban, ha szakirányban tanulnak tovább, 32 többletpontot kapnak.


Az általános tantervű, 5 év alatt szakmára felkészítő technikumi osztályokban (tagozatkód: 0211, 0212) a választott ágazatnak, majd szakmának megfelelő szakképzés (vagyis a szakmai tantárgyak tanulása) a közismereti oktatással párhuzamosan zajlik a kilencedik évfolyamtól a 13. évfolyam végéig.

Tanulóink a 9. évfolyamtól kezdődően ösztöndíjat kapnak minden hónapban.

A technikumi képzés keretében a tanulók egy idegen nyelvet (angol vagy német) tanulnak, 5 éven keresztül. A tapasztalat azt mutatja, hogy mindenképpen érdemes az általános iskolában már elkezdett idegen nyelv tanulását folytatni, mert a technikumban a nyelvoktatás már épít az általános iskolában elsajátított nyelvi ismeretekre.

A 12. évfolyam zárásaként legfeljebb 3 tantárgyból (javaslatunk szerint magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem tantárgyakból) tesznek előrehozott érettségi vizsgát.

A 13. évfolyam végén idegen nyelvből érettségi vizsgát és választott szakmájukból szakmai vizsgát tesznek – utóbbi emelt szintű érettségi vizsgának fog megfelelni.

Vagyis a 13. évfolyam végén érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet is kapnak a tanulók. A megszerezhető szakmák:

A 13. évfolyamon technikusi oklevelet szerzett tanulóink a felsőoktatási felvételi folyamatban, ha szakirányban tanulnak tovább, 32 többletpontot kapnak.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

A két tanítási nyelvű képzéseinkre (tagozatkód: 0201, 0202) jelentkezőket a központi felvételi írásbeli vizsgán elért eredményeik és tanulmányi eredményeik alapján rangsoroljuk. A központi írásbelin maximum 50 pont, a tanulmányi eredmények beszámításánál maximum 50 pont, azaz összesen 100 pont érhető el. A tanulmányi eredmények beszámításánál a matematika, a magyar nyelv, magyar irodalom, a történelem, és az idegen nyelv tantárgyak 7. év végi, valamint a 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe.

A két tanítási nyelvű képzésünkre jelentkező, központi írásbelit író leendő tanítványainkat felkészítjük matematikából és magyar nyelvből: minden szerdán, délután háromtól. A felkészítőről további információ: http://www.fay.sopron.hu/felkeszito/

Az általános tantervű osztályokba (tagozatkód: 0211, 0212) jelentkezők felvételi kérelmét csak az általános iskolai tantárgyi érdemjegyek alapján rangsoroljuk – vagyis ők nem tesznek központi felvételi vizsgát. Az általános iskolai eredmények közül a 7. év végi és a 8. félévi eredményeket összegezzük (és duplázzuk meg) a matematika, a magyar nyelv, magyar irodalom, a történelem és az idegen nyelv tantárgyak figyelembevételével. Maximálisan 100 pont érhető el.


TOVÁBBI TUDNIVALÓK - DIÁKÉLET A FÁYBAN

Iskolánkban az érettségire, illetve a szakmai vizsgákra való felkészülést korszerűen felszerelt taniroda, nyelvi labor, logisztikai szaktantermek és Samsung okostanterem segíti.

A tanítás-tanulás mellett változatos programokkal várjuk a hozzánk érkező tanulókat: iskolaújság, András-nap, elsősavató, Fáy-bál, egészséghét, szakmai napok, szakmai és közismereti versenyek, külföldi utazások, sportprogramok és sok más rendezvénnyel tesszük színesebbé diákjaink hétköznapjait.

A fáys diákéletről a Fáma - fáys diákújságban olvasható további sok érdekesség, elsősorban leendő diákjaink számára.

Kollégiumi elhelyezés és étkezési lehetőség: az iskolánktól nem messze található, a közelmúltban teljesen felújított Középiskolai Kollégiumban (9400 Sopron, Ferenczy János u. 60.)

 

Siposné Rétfalvi Edina
igazgató