A 2020/2021. tanévre a rendkívüli felvételi eljárásban (május 11-22. közötti jelentkezéssel) meghirdetett képzéseink:

(A rendkívüli felvételi eljárással kapcsolatban a 06-70-510-62-17-es telefonszámon,
vagy a fay.levelezes@gmail.com emailcímen lehet érdeklődni)

Tanulmányi terület megnevezése

Képzési idő

Tagozatkód

Két tanítási nyelvű,
közgazdaság ágazat

(13. évfolyamon megszerezhető szakképesítés:
pénzügyi-számviteli ügyintéző.
)

1 év nyelvi előkészítő
+
  5 év technikum

0201 - angol

0202 - német

Közgazdaság ágazat - pénzügyi-számviteli ügyintéző

(13. évfolyamon megszerezhető szakképesítés:
pénzügyi-számviteli ügyintéző.
)

Nincs felvételi vizsga.

5 év
 technikum

0211

 Közgazdasági ágazat - vállalkozási-ügyviteli  
 ügyintéző

  (13. évfolyamon megszerezhető szakképesítés:
 vállalkozási-ügyviteli ügyintéző
.
)

 
Nincs felvételi vizsga.

5 év technikum
0212


A két tanítási nyelvű közgazdasági képzésen (tagozatkód: 0201, 0202) az érettségire való felkészítés, a szakma elsajátítása mellett a magas szintű, piacképes nyelvtudás megszerzése is e képzés feladata.

A magyar-angol és a magyar-német két tanítási nyelvű képzések 1 évfolyamos intenzív nyelvi előkészítő évfolyammal kezdődnek.  Az előkészítő évfolyamon 18 nyelvórában biztosítjuk a tanulók számára a célnyelv szóbeli és írásbeli szegmenseinek magas szintű elsajátítását. Ezen az évfolyamon az érettségi tárgyakat (magyar, történelem, matematika) kompetenciafejlesztő eszközökkel tanítjuk.

A további négy évfolyamon diákjaink a célnyelvet emelt óraszámban tanulják tovább. Emellett a célnyelvi civilizáció, a történelem és a marketing szakmai tantárgy oktatása folyik angol vagy német nyelven.

Tanulmányaik végén (13. évfolyam) diákjaink emelt szintű érettségit tehetnek idegen nyelvből, és középszintű érettségit célnyelven kettő érettségi vizsgatantárgyból (célnyelvi civilizáció és történelem). Így a sikeres érettségi vizsga a felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű, amely továbbtanulás esetén 40 többletpontot jelent.

A 13. évfolyamon pénzügyi-számviteli ügyintéző emelt szintű OKJ-s szakképesítést szereznek a diákok.

Tanulóink a 9. évfolyamtól kezdődően a tanulmányi eredményüktől függő ösztöndíjat kapnak minden hónapban.

Az általános tantervű, 5 év alatt szakmai végzettségre felkészítő technikumi osztályokban (tagozatkód: 0211 - pénzügyi-számviteli ügyintéző, 0212 - vállalkozási ügyviteli ügyintéző) a választott ágazatnak megfelelő szakképzés (vagyis a szakmai tantárgyak tanulása) a közismereti oktatással párhuzamosan zajlik a kilencedik évfolyamtól a 13. évfolyam végéig.
Tanulóink a 9. évfolyamtól kezdődően a tanulmányi eredményüktől függő ösztöndíjat kapnak minden hónapban.

A 12. évfolyam zárásaként magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem tantárgyakból
tesznek érettségi vizsgát.

A 13. évfolyam végén idegen nyelvből érettségi vizsgát és választott szakmájukból technikusi vizsgát tesznek - utóbbi emelt szintű érettséginek felel meg.

A 13. évfolyamon elsajátított szakmai ismeretek birtokában emelt szintű OKJ-s szakképesítést szereznek tanulóink:

A 13. évfolyamon bizonyítványt szerzett tanulóink a felsőoktatási felvételi folyamatban, ha szakirányban tanulnak tovább, 32 többletpontot kapnak.


Felvételi követelmények

A két tanítási nyelvű képzéseinkre (tagozatkód: 0201, 0202) jelentkezőket a központi felvételi írásbeli vizsgán elért eredményeik és tanulmányi eredményeik alapján rangsoroljuk. A központi írásbelin maximum 50 pont, a tanulmányi eredmények beszámításánál maximum 50 pont, azaz összesen 100 pont érhető el. A tanulmányi eredmények beszámításánál a matematika, a magyar nyelv, magyar irodalom, a történelem, és az idegen nyelv tantárgyak 7. év végi, valamint a 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe.

Jelentkezési lap innen tölthető le a központi felvételi írásbeli vizsgára.

A két tanítási nyelvű képzésünkre jelentkező, központi írásbelit író leendő tanítványainkat ingyenesen felkészítjük matematikából és magyar nyelvből: minden szerdán, délután háromtól.


Az általános tantervű osztályokba (tagozatkód: 0211, 0212) jelentkezők felvételi kérelmét az általános iskolai tantárgyi érdemjegyek alapján rangsoroljuk. Az általános iskolai eredmények közül a 7. év végi és a 8. félévi eredményeket összegezzük (és duplázzuk meg) a matematika, a magyar nyelv, magyar irodalom, a történelem és az idegen nyelv tantárgyak figyelembevételével. Maximálisan 100 pont érhető el.

A rangsorok elkészítésénél az azonos pontszámot elért tanulók esetében előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulókat.

A Fáy Szakgimnázium pályaválasztási kiadványa, szülőknek és leendő diákjainknak egyaránt.


Egyéb tudnivalók - diákélet a Fáyban

Iskolánkban az érettségire, illetve a szakmai vizsgákra való felkészülést korszerűen felszerelt taniroda, nyelvi labor, logisztikai szaktantermek és Samsung okostanterem segíti.

A tanítás-tanulás mellett változatos programokkal várjuk a hozzánk érkező tanulókat:  iskolaújság, kiadványszerkesztés, András-nap, elsősavató, Fáy-bál, egészséghét, szakmai napok, szakmai és közismereti versenyek, külföldi utazások, sportprogramok és sok más rendezvénnyel tesszük színesebbé diákjaink hétköznapjait.


A fáys diákéletről a Fáma - fáys diákújság - októberi számában olvasható további sok érdekesség, elsősorban leendő diákjaink számára.

Kollégiumi elhelyezés és étkezési lehetőség: az iskolánktól nem messze található, a közelmúltban teljesen felújított Középiskolai Kollégiumban (9400 Sopron, Ferenczy János u. 60.)


Soproni Szakképzési Centrum

FÁY ANDRÁS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ

GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

9400 Sopron, Teleki Pál út 26. Tel.: 99/510-092

E-mail: fay@sopron.hu
Honlap: http://fay.sopron.hu
Facebook: facebook.com/fay.szakgimi
Youtube: youtube.com/fayszkisopron/
OM azonosító: 203051
Telephely: 018

Kollégium elérhetősége

A Fáy pályaválasztási kiadványa

A Fáy diákújságának pályaválasztási különszáma

Pályaválasztási prezentációnk